Aquila Freerun

PRIVACY

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Aquila movement (“wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaart die we van gebruikers (“u”, “uw”) van de website www.aquilamovement.com ontvangen. We hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en streven ernaar om persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

1.1 Functionele cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit en prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website en slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

1.2 Contactformulier
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie uitsluitend om te reageren op uw bericht en om contact met u op te nemen met betrekking tot uw vraag of verzoek.

 

2. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke informatie slechts voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we uw persoonlijke informatie veilig verwijderen.

 

3. Gegevensopenbaarmaking aan derden

We zullen uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u gevraagde diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beschermen van onze rechten en eigendommen, of zoals anderszins toegestaan of vereist door de wet.

 

4. Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

 

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten kunnen omvatten: het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie te verzoeken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, en het recht om gegevensportabiliteit aan te vragen. Om uw rechten uit te oefenen of voor verdere vragen over onze gegevensverwerkingspraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

6. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website met vermelding van de bijgewerkte datum van de herziening. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

7. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:

Aquila Movement
Adres: Stationstraat 53, 5131BM Alphen
E-mail: info@aquilamovement.com
Telefoon: +31 6 4849 7361

 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.